Εκλογή διευθυντή εργαστηρίου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εκλογή διευθυντή εργαστηρίου.